Hest

Vi utfører blant annet

• Undersøkelse og vaksinering
• Tannbehandling
• Attester ved kjøp/salg/forsikring
• Halthetsutredning
• Kastrering
• Reproduksjonskontroll og drektighetsundersøkelse vha ultralyd
• Ambulatorisk akuttvakt ved kolikk, sårskader m.m